Neem conmtact met ons op:

Voor meer informatie tel.: 0181 ......

een vereniging van verontruste/bezorgde burgers

'Vereniging Verontruste Burgers Voorne'

De vereniging heeft ten doel: de bescherming van de natuur in de nabijheid van Voorne en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van de bewoners van de gemeenten op Voorne, lees verder....

Hierbij de uitnodiging voor een hoorzitting i.h.k.v. de bij EZ ingediende zienswijze m.b.t. het aardwarmte project, lees verder in de rubriek 'Nieuws'.

Lees verder in de rubriek 'Dossiers' voor nieuws omtrent de laatste zienswijzen:
    -     Carbid schieten in Rockanje
    -     de Caravanstalling in Tinte.